Context English Polish
Task duration 1 hour 1 godzina
Task duration 15 minutes 15 minut
Task duration 2 hours 2 godziny
Task duration 30 minutes 30 minut
Task duration 5 minutes 5 minut
Contribution type All Wszystkie
Sidebar link to get help Ask your question on Loomio Zadaj swoje pytanie przez Loomio
Things that you should avoid Avoid Unikaj
Modal button Cancel Anuluj
Sidebar link to get help Chat with us on #Funkwhale:Matrix.org Porozmawiaj z nami na #Funkwhale:Matrix.org
Link title to zoom on image Click to zoom Naciśnij, aby powiększyć
HTML/Meta/Title Contribute to Funkwhale development Zaangażuj się w rozwój Funkwhale
Contribution type Development/Issue Rozwój/Problemy
Sidebar label Do you need some help? Potrzebujesz pomocy?
Do you want to help the project but don't know where to start? Tell us how much time you can spend and we'll get you started! Chcesz pomóc projektowi, ale nie wiesz gdzie zacząć? Powiedz nam, ile czasu możesz poświęcić, a powiemy Ci od czego zacząć!
Contribution type Donations Dotacje
Sidebar link to get help Drop us a toot on Mastodon Napisz do nas na Mastodonie
Sidebar label Duration: Czas trwania:
Content/Home/Header Funkwhale contribution guides: help us improve Funkwhale with translations, documentation, feedback, communication… You don't need to be a developper to help! Poradnik wnoszenia wkładu do Funkwhale: pomóż nam ulepszyć Funkwhale poprzez tłumaczenia, tworzenie dokumentacji, wyrażenie opinii, konstruktywną krytykę i udzielanie się przy projekcie... Nie musisz być programistą, żeby pomóc!
Call to action to start contributing Get started Rozpocznij