Context English Polish
Sidebar text to get help Include a link to this page and the number of the step that's giving you trouble. Załącz link do tej strony i numer kroku, który sprawia Ci problem
Guide step content You don't need an account to send donations, but this may be useful if you want to have a profile or manage your payment options. Nie musisz posiadać konta, by wysłać wsparcie, ale może się to okazać przydatne jeśli chcesz mieć profil lub zarządzać swoimi ustawieniami płatności
Guide step content Enter your payment details and send the payment. Wprowadź szczegóły płatności i wyślij płatność
Task summary Increase the awareness of Funkwhale within audible range of your megaphone. Podnieś poziom świadomości o Funkwhale w zasięgu Twojego osobistego megafonu!
Advice content / recommendations Pick someone, or a group of people likely to be excited about Funkwhale. Wybierz kogoś lub grupę osób, które mogłyby pokochać Funkwhale