Context English Polish
Guide step content Both one-time and recurring donations are accepted with joy, starting at 1€. Smaller but recurring donations provide more smiles than big one time payments. Zarówno jednorazowe jak i wielokrotne wsparcie powitamy z wielką radością! Wystarczy 1 zł. Mniejsze, ale powtarzalne wpłaty są dużo cenniejsze niż jednorazowa duża wpłata i będziemy za nie bardziej wdzięczni!
Text for link in guide step Open Collective Open Collective