Context English Basque
%{ updatedAgo } %{ updatedAgo }
Content/Account/* Bio Bio
Content/Search/Input.Placeholder Search by account, summary, domain… Bilatu kontuaren, laburpenaren, domeinuaren... arabera
Content/Search/Input.Placeholder Search by domain, actor, name, description… Bilatu domeinuaren, aktorearen, izenaren, deskribapenaren… arabera
Content/Search/Input.Placeholder Search by domain, actor, name, reference, source… Bilatu domeinuaren, aktorearen, izenaren, erreferentziaren, iturburuaren... arabera
Content/Search/Input.Placeholder Search by domain, name, account… Bilatu domeinuaren, izenaren, kontuaren... arabera
Content/Search/Input.Placeholder Search by domain, name, MusicBrainz ID… Bilatu domeinuaren, izenaren MusicBrainz IDaren... arabera
Content/Search/Input.Placeholder Search by domain, title, artist, album, MusicBrainz ID… Bilatu domeinuaren, izenburuaren, artistaren, albumaren, MusicBrainz IDaren... arabera
Content/Search/Input.Placeholder Search by domain, title, artist, MusicBrainz ID… Bilatu domeinuaren, izenburuaren, artistaren, MusicBrainz IDaren... arabera
Content/Search/Input.Placeholder Search by domain, username, bio… Bilatu domeinuaren, erabiltzaile-izenaren, biografiaren... arabera
Content/Library/Input.Placeholder Search by title, artist, album… Bilatu izenburuaren, artistaren, albumaren… arabera
Content/Admin/Input.Placeholder/Verb Search by username, e-mail address, code… Bilatu erabiltzaile-izenaren, helbide elektronikoaren, kodearen… arabera
Content/Search/Input.Placeholder Search by username, e-mail address, name… Bilatu erabiltzaile-izenaren, helbide elektronikoaren, izenaren… arabera
Sidebar/Search/Input.Placeholder Search for artists, albums, tracks… Bilatu artistaren, albumaren, pisten… arabera
Content/Admin/Menu Subsonic Subsonic
*/*/*/Noun MusicBrainz ID MusicBrainz ID