Context English Galician
Content/*/* About this license Acerca desta licenza
Content/About/Header About this pod Acerca desta instancia
Content/About/Paragraph About this pod Acerca desta instancia
Sidebar/*/List item.Link About this pod Acerca desta instancia
Content/Library/Button.Label Accept Aceptar
Content/Library/Table/Short Accepted Aceptado
Content/Settings/Message Access disabled Acceso desactivado
Content/OAuth Scopes/Paragraph Access to audio files, libraries, artists, albums and tracks Acceso a ficheiros de audio, bibliotecas, artistas e cancións
Content/OAuth Scopes/Paragraph Access to content filters Establecer filtros do contido
Content/OAuth Scopes/Paragraph Access to e-mail, username, and profile information Acesso a email, nome de usuaria, e información do perfil
Content/OAuth Scopes/Paragraph Access to edits Editar os contidos
Content/OAuth Scopes/Paragraph Access to favorites Acceso a favoritas
Content/OAuth Scopes/Paragraph Access to follows Acceso aos seguimentos
Content/OAuth Scopes/Paragraph Access to listening history Acceso ao historial de escoita
Content/OAuth Scopes/Paragraph Access to moderation reports Acceso ás denuncias a moderar
Content/OAuth Scopes/Paragraph Access to notifications Acceso as notificacións
Content/OAuth Scopes/Paragraph Access to playlists Acceso a listas de reprodución
Content/OAuth Scopes/Paragraph Access to radios Acceso as radios
Content/OAuth Scopes/Paragraph Access to security settings such as password and authorization Acceso ós axustes de seguridade como contrasinal e permisos
Content/Applications/Label Access token Token de acceso