English Czech
Podcasting app
browse procházet
element položka
follow sledování
podcast client podcast client
secret tajný klíč
track stopa