Key English Polish
app_name Otter
login_welcome Please enter the details of your Funkwhale instance to access its content Wypełnij dane swojej instancji (serwera) Funkwhale
login_hostname Host name Adres WWW
login_cleartext Allow cleartext traffic (HTTP) Zezwól na nieszyfrowany przesył (HTTP)
login_anonymous Anonymous authentication Dostęp anonimowy
login_username Username Nazwa użytkownika
login_password Password Hasło
login_submit Log in Zaloguj się
login_logging_in Logging in Trwa logowanie
login_error_hostname This could not be understood as a valid URL To nie jest prawidłowy adres URL
login_error_hostname_https The Funkwhale hostname should be secure through HTTPS Błąd szyfrowanego połączenia (HTTPS)
login_error_userinfo We could not retrieve information about your user Nie znaleziono takiego użytkownika
toolbar_search Search Szukaj
title_downloads Downloads Pobrane
title_settings Settings Ustawienia
title_oss_licences Open source licences Licencje bibliotek
search_placeholder Search artists, albums and tracks Szukaj artystów, albumów i utworów
search_welcome Enter your search terms above and hit enter to search your collection Wpisz wyszukiwaną nazwę i wciśnij enter
search_no_results No results were found for your query Niczego nie znaleziono
settings_general General Ogólne