Key English Dutch
optionsCompactModeStrict Enabled Ingeschakeld
optionsCompactPins Favicon-only Pinned Tabs Vastgemaakte tabbladen als favicons
optionsCustomCSS Custom Stylesheet Aangepast stijlblad
optionsCustomCSSChangelogLink Check the changelog for breaking changes Controleer het wijzigingslog op grote veranderingen
optionsCustomCSSWikiLink CSS Tweaks Wiki Article Wikipagina omtrent css-aanpassingen
optionsNotifyClosingManyTabs Notify when closing many tabs Melding tonen bij sluiten van veel tabbladen
optionsNotifyClosingManyTabsExplanation Display a notification to let you undo when closing more than $COUNT$ tabs. Toont een melding die het sluiten van meer dan $COUNT$ tabbladen mogelijk maakt.
optionsSaveCustomCSS Save CSS CSS opslaan
optionsSwitchByScrolling Switch active tab by scrolling Schakelen tussen tabbladen met muiswiel
optionsSwitchByScrollingAlways Always Altijd
optionsSwitchByScrollingNever Never Nooit
optionsSwitchByScrollingWithCtrl With Ctrl Met Ctrl
optionsSwitchByScrollingWithCtrlExplanation Activate the next or previous tab instead of scrolling under certain circumstances. Activeer het vorige of volgende tabblad door in sommige gevallen te scrollen.
optionsSwitchLastActiveTab Switch to Last Active Tab Overschakelen naar laatst actieve tabblad
optionsSwitchLastActiveTabExplanation Click active tab to switch to the last active one. Klik op het actieve tabblad op naar het laatst actieve te gaan.
optionsThemeIntegration Use current browser theme Huidig browserthema gebruiken
optionsThemeIntegrationExplanation Use current browser theme instead of default light theme. Gebruik het huidige browserthema in plaats van het standaard lichte thema.
searchPlaceholder Filter tabs Tabbladen filteren
settingsBtnTooltip Open settings Instellingen openen
unmuteTabButtonTooltip Unmute tab Tabblad ontdempen