Key English Dutch
notificationDeletedTitle $COUNT$ closed tabs $COUNT$ gesloten tabbladen
contextMenuCloseTab &Close Tab Tabblad &sluiten
contextMenuDuplicateTab &Duplicate Tab Tabbla&d klonen
contextMenuMuteTab &Mute Tab Tabblad de&mpen
newTabContextMenuOpneAfterCurrent &Next to Current Tab &Naast huidige tabblad
contextMenuNoContainer &No Container Gee&n container
contextMenuPinTab &Pin Tab Ta&bblad vastmaken
contextMenuReloadTab &Reload Tab Tabblad he&rladen
contextMenuUndoCloseTab &Undo Close Tab Tabblad sl&uiten ongedaan maken
optionsSwitchByScrollingWithCtrlExplanation Activate the next or previous tab instead of scrolling under certain circumstances. Activeer het vorige of volgende tabblad door in sommige gevallen te scrollen.
optionsAdvancedTitle Advanced Geavanceerd
optionsSwitchByScrollingAlways Always Altijd
OptionsAnimations Animations Animaties
optionsAppearanceTitle Appearance Uiterlijk
newTabContextMenuOpenAtEnd At &End Aan &einde
optionsBehaviorTitle Behavior Gedrag
optionsCustomCSSWikiLink CSS Tweaks Wiki Article Wikipagina omtrent css-aanpassingen
optionsCustomCSSChangelogLink Check the changelog for breaking changes Controleer het wijzigingslog op grote veranderingen
optionsSwitchLastActiveTabExplanation Click active tab to switch to the last active one. Klik op het actieve tabblad op naar het laatst actieve te gaan.
notificationDeletedMessage Click on the notification to undo. Klik op de melding om ongedaan te maken.