Key English Polish
optionsCompactModeStrict Enabled Włączony
optionsCompactPins Favicon-only Pinned Tabs Przypięte karty jako favikony
optionsCustomCSS Custom Stylesheet Arkusz stylów CSS użytkownika
optionsCustomCSSChangelogLink Check the changelog for breaking changes Sprawdź listę najnowszych zmian
optionsCustomCSSWikiLink CSS Tweaks Wiki Article Strona Wiki o dostosowywaniu CSS
optionsNotifyClosingManyTabs Notify when closing many tabs Powiadom przy zamykaniu wielu kart
optionsNotifyClosingManyTabsExplanation Display a notification to let you undo when closing more than $COUNT$ tabs. Wyświetla powiadomienie o możliwości cofnięcia zamknięcia, gdy zamknięto więcej niż $COUNT$ kart.
optionsSaveCustomCSS Save CSS Zapisz CSS
optionsSwitchByScrolling Switch active tab by scrolling Przełączaj aktywną kartę przy pomocy przewijania
optionsSwitchByScrollingAlways Always Zawsze
optionsSwitchByScrollingNever Never Nigdy
optionsSwitchByScrollingWithCtrl With Ctrl Z wciśniętym Ctrl
optionsSwitchByScrollingWithCtrlExplanation Activate the next or previous tab instead of scrolling under certain circumstances. Przełączaj na następną lub poprzednią kartę zamiast przewijania listy kart.
optionsSwitchLastActiveTab Switch to Last Active Tab Przejdź do poprzedniej aktywnej karty
optionsSwitchLastActiveTabExplanation Click active tab to switch to the last active one. Kliknij aktywną kartę, aby przejść do poprzedniej aktywnej karty.
optionsThemeIntegration Use current browser theme Użyj aktualnego motywu przeglądarki
optionsThemeIntegrationExplanation Use current browser theme instead of default light theme. Używaj aktualnego motywu przeglądarki zamiast domyślnego jasnego motywu rozszerzenia.
searchPlaceholder Filter tabs Szukaj kart
settingsBtnTooltip Open settings Otwórz ustawienia
unmuteTabButtonTooltip Unmute tab Włącz dźwięk