Key English Polish
notificationDeletedTitle $COUNT$ closed tabs $COUNT$ zamknięto
contextMenuCloseTab &Close Tab &Zamknij kartę
contextMenuDuplicateTab &Duplicate Tab &Duplikuj kartę
contextMenuMuteTab &Mute Tab &Wycisz kartę
newTabContextMenuOpneAfterCurrent &Next to Current Tab &Przy aktywnej karcie
contextMenuNoContainer &No Container &Brak kontekstu
contextMenuPinTab &Pin Tab Przyp&nij kartę
contextMenuReloadTab &Reload Tab &Odśwież kartę
contextMenuUndoCloseTab &Undo Close Tab Przywróć z&amkniętą kartę
optionsSwitchByScrollingWithCtrlExplanation Activate the next or previous tab instead of scrolling under certain circumstances. Przełączaj na następną lub poprzednią kartę zamiast przewijania listy kart.
optionsAdvancedTitle Advanced Zaawansowane
optionsSwitchByScrollingAlways Always Zawsze
OptionsAnimations Animations Animacje
optionsAppearanceTitle Appearance Wygląd
newTabContextMenuOpenAtEnd At &End Na &końcu
optionsBehaviorTitle Behavior Działanie
optionsCustomCSSWikiLink CSS Tweaks Wiki Article Strona Wiki o dostosowywaniu CSS
optionsCustomCSSChangelogLink Check the changelog for breaking changes Sprawdź listę najnowszych zmian
optionsSwitchLastActiveTabExplanation Click active tab to switch to the last active one. Kliknij aktywną kartę, aby przejść do poprzedniej aktywnej karty.
notificationDeletedMessage Click on the notification to undo. Kliknij powiadomienie, aby cofnąć.