Key English Polish
notificationDeletedTitle $COUNT$ closed tabs $COUNT$ zamknięto
contextMenuNoContainer &No Container &Brak kontekstu
contextMenuDuplicateTab &Duplicate Tab &Duplikuj kartę
contextMenuReloadTab &Reload Tab &Odśwież kartę
contextMenuMoveTabToStart Move to &Start &Przenieś na początek
newTabContextMenuOpneAfterCurrent &Next to Current Tab &Przy aktywnej karcie
contextMenuUnloadTab Un&load Tab &Usuń kartę z pamięci
contextMenuMuteTab &Mute Tab &Wycisz kartę
contextMenuUnmuteTab Un&mute Tab &Włącz dźwięk
contextMenuCloseTab &Close Tab &Zamknij kartę
OptionsAnimations Animations Animacje
optionsCustomCSS Custom Stylesheet Arkusz stylów CSS użytkownika
optionsCompactModeDynamic Dynamic Dynamiczny
optionsBehaviorTitle Behavior Działanie
optionsSwitchLastActiveTabExplanation Click active tab to switch to the last active one. Kliknij aktywną kartę, aby przejść do poprzedniej aktywnej karty.
notificationDeletedMessage Click on the notification to undo. Kliknij powiadomienie, aby cofnąć.
newTabContextMenuOpenAtEnd At &End Na &końcu
optionsSwitchByScrollingNever Never Nigdy
newTabContextMenuOpenInWindow New &Window Nowe &okno
newTabContextMenuOpenInPrivateWindow New &Private Window Nowe okno &prywatne