Key English Turkish
browserActionTitle Show/hide Tab Center Reborn Tab Center Reborn'a Geç
closeTabButtonTooltip Close Tab Sekmeyi kapat
contextMenuCloseOtherTabs Close &Other Tabs Diğer Sekmeleri Kapat
contextMenuCloseTab &Close Tab Sekmeyi Kapat
contextMenuCloseTabsAfter Close Tabs &After Alttaki Sekmeleri Kapat
contextMenuDuplicateTab &Duplicate Tab Sekmeyi Çoğalt
contextMenuMoveTab Mo&ve Tab Sekmeyi taşı
contextMenuMoveTabToEnd Move to &End En sona taşı
contextMenuMoveTabToNewWindow Move to New &Window Yeni Pencereye Geç
contextMenuMoveTabToStart Move to &Start En başa taşı
contextMenuMuteTab &Mute Tab Sekmenin Sesini Kapat
contextMenuOpenInContextualTab Reopen in C&ontainer Kapsayıcıda yeniden aç
contextMenuPinTab &Pin Tab Sekmeyi İğnele
contextMenuReloadTab &Reload Tab Sekmeyi Yeniden Yükle
contextMenuUndoCloseTab &Undo Close Tab Kapatılan Sekmeyi Yeniden Aç
contextMenuUnmuteTab Un&mute Tab Sekmenin Sesini Aç
contextMenuUnpinTab Un&pin Tab Sekmeden İğneyi Kaldır
extensionDescription Simple and powerful vertical tab bar Tab Center insanların sekmeleri kullanma şeklinden kaynaklanan bazı sorunları (en dikkat çekeni "çok fazla sekme" sorunu) çözme ve gelecek yeniliklerin temeli için daha kullanışlı bir arayüz sağlama girişimidir. Firefox eklentisinin ilk sürümü, sekmeleri moda olduğu şekliyle yatay değil dikey olarak düzenler. Bu, muhteşem VerticalTabs eklentisinden ödünç alınmış bir fikir ve ondan yoğun bir şekilde ilham alır.
newTabBtnTooltip Open new tab Yeni bir sekme aç
optionsCompactModeStrict Enabled Daima