Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Interface Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 52% 573 5,988 118 6 1 Browse
Project website https://framagit.org/ariasuni/tabcenter-reborn
Instructions for translators

https://framagit.org/ariasuni/tabcenter-reborn/blob/main/CONTRIBUTING.md

Translation license MPL-2.0 Interface
Number of strings 1,200
Number of words 11,520
Number of characters 74,120
Number of languages 20
Number of source strings 60
Number of source words 576
Number of source characters 3,706
Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Arabic 21% 21% 47 528 12 Browse
Catalan Browse
Chinese (Simplified) 1 Browse
Chinese (Traditional) 16% 16% 50 532 7 Browse
Czech 18% 18% 49 530 9 Browse
Dutch 16% 16% 50 532 7 Browse
English 1 Browse
Esperanto Browse
French Browse
German Browse
Greek 16% 16% 50 532 8 Browse
Italian Browse
Japanese 30% 30% 42 516 9 Browse
Occitan 21% 21% 47 188 21 Browse
Polish Browse
Portuguese 26% 26% 44 513 7 2 Browse
Russian 23% 23% 46 525 14 4 Browse
Spanish 20% 20% 48 528 8 Browse
Turkish 16% 16% 50 532 8 Browse
Ukrainian 16% 16% 50 532 7 Browse

It’s «close the tabs other than the one you invoked the menu on».

2 weeks ago

Is this meant to close all other tabs and not close the current tab, or close the current tab and all the other tabs?

2 weeks ago
Cerrar pestaña
2 weeks ago
New contributor 2 weeks ago
None

Committed changes

Tab Center Reborn / InterfacePolish

Committed changes 3 weeks ago
None

New alert

Tab Center Reborn / Interface

Repository has changes. 3 weeks ago
eNdi

Translation changed

Tab Center Reborn / InterfacePolish

Tab Center Reborn jest kontynuacją <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/tab-center-redux/">Tab Center Redux</a> w celu zapewnienia prostego, funkcjonalnego i dobrze zintegrowanego z Firefoxem rozszerzenia do zarządzania kartami w pionie.

Rozszerzenie zapewnia kilka ustawień i pozwala zaawansowanym użytkownikom na pełne dostosowanie jego wyglądu poprzez kod CSS.
https://framagit.org/ariasuni/tabcenter-reborn/wikis/home

Użytkownik może być szczególnie zainteresowany ukryciem górnego paska kart:
https://framagit.org/ariasuni/tabcenter-reborn/wikis/home#userchromecss-tweaks


Funkcje:
– Wszystkie funkcje paskua kart Firefoxa (przypinanie, duplikowanie, przenoszenie na początek/koniec, zamykanie kart, itd.)
– Opcje “Usuń kartę z pamięci” oraz “Zamknij karty powyżej/poniżej” pozwalające na zarządzanie wieloma kartami
– Powiadomienie pozwalające na cofnięcie zamknięcia, gdy opcja “Zamknij karty powyżej”, “Zamknij karty poniżej” lub “Zamknij inne karty” zamknęła więcej niż 5 kart
– Wygląd i działanie zintegrowane z Firefoxem, wykorzystywanie animacji (mogą zostać wyłączone)
– Wykorzystuje karty z kontekstem: https://support.mozilla.org/pl/kb/karty-z-kontekstem
– Adaptuje się do pełnych motywów Firefoxa (prostsze motywy nie zapewniają wystarczającej ilości kolorów do wykorzystania)
– Synchronizuje twoje ustawienia z Firefox Sync

Skróty globalne:
– Shift + F1: otwiera lub zamyka panel boczny
– Shift + F2: przechodzi do poprzedniej aktywnej karty
Można to skonfigurować: https://support.mozilla.org/pl/kb/zarzadzanie-skrotami-klawiaturowymi-rozszerzen

Skróty dostępne po kliknięciu przycisku nowej karty/nazwy kontekstu w menu kontekstowym nowej karty (kliknięcie prawym przyciskiem myszy):
– Ctrl + klik: otwiera nową kartę po aktualnej karcie, jeśli domyślne jest otwieranie jej na końcu (i otwiera nową kartę na końcu, jeśli domyślne jest otwieranie jej po aktualnej karcie)
– Shift + klik: otwiera nowe okno
– Ctrl + Shift + klik: otwiera nowe okno prywatne (jeśli Tab Center Reborn ma zezwolenie zaznaczone w opcji: Działanie w oknach prywatnych)


Możesz wnieść swój wkład zgłaszając problemy, tłumacząc, dodając dokumentację lub pomagając w rozwoju rozszerzenia!
https://framagit.org/ariasuni/tabcenter-reborn/blob/main/CONTRIBUTING.md

Wymagane uprawnienia:
– Dostęp do danych użytkownika na wszystkich stronach: by móc używać kart z kontekstem.
– Odczytywanie i zmienianie zakładek: by nie otwierać nowego okna, gdy karta została opuszczona poza panelem bocznym na pasek zakładek.
– Odczytywanie i zmienianie ustawień przeglądarki: by móc wykorzystywać ustawienia i motyw Firefoxa.
– Wyświetlanie powiadomień: by móc wyświetlać powiadomienie o zamknięciu wielu kart i możliwości jego cofnięcia.
– Dostęp do ostatnio zamkniętych kart: by móc przywracać ostatnio zamknięte karty.
– Dostęp do kart przeglądarki: by móc uzyskać adres, tytuł i favikony kart.
– Dostęp do aktywności przeglądarki podczas nawigacji: by móc użyć dodatkowej animacji, gdy strona skończy ładować swoje zasoby.
3 weeks ago
eNdi

Translation changed

Tab Center Reborn / InterfacePolish

Z&amknij karty
3 weeks ago
eNdi

Translation changed

Tab Center Reborn / InterfacePolish

Zamkni&j karty powyżej
3 weeks ago
eNdi

New translation

Tab Center Reborn / InterfacePolish

Zamkn&ij karty poniżej
3 weeks ago
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year